facebook google plus twitter SKYPE ICQ MSN GSM email email

1 2 3 4 5 6 7 8

odrážka LOGOodlogo / logotyp

Logo je grafické provedení označení společnosti, firmy, instituce nebo značky. Pomáhá tak identifikaci a marketingovou podporu společnosti při shlédnutí tohoto loga.
Logotyp je slovní nebo písmená značka, graficky znázorněný název společnosti, firmy, výrobku, instituce nebo značky. Dobře zvolený logotyp může být důležitou součástí firemní identity, tzv. corporate identity.

Firemní logo/logotyp Vám rádi zpracujeme dle Vašeho přání či zadání. Všechny Vaše požadavky vyslechneme, nejlépe při osobním setkání, a na základě těchto informací Vám připravíme cenovou nabídku. Rádi Vám navrhneme originální, zapamatovatelné, nejlépe jednoduché, a pro Vás především reprezentativní logo/logotyp!

Finální návrh loga/logotypu předáváme digitálně v rastrovém formátu BMP, JPG, PNG, Adobe Photoshop (PSD), ve vektorovém formátu Adobe Illustrator (AI), Corel Draw (CDR) a ve formátu PDF, kde máte přehled o všech navržených barevnostních variantách, ať už hlavních (barevná, černobílá) nebo doplňkových (inverzní, šedá, průhledné materiály).
Sučasně k návrhu získáte tzv. licenční smlouvu, která Vám garantuje neomezenou licenci za užití loga.

Nadále nad rámec tvorby loga/logotypu pro Vás rádi zprostředkujeme registraci ochranné známky na Úřadě průmyslového vlastnictví. Ochrannou známkou je označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem. Platnost zápisu trvá 10 let.

odrážka LOGOodcorporate identity / grafický manuál

Corporate identity je firemní styl, který se projevuje ve vnějším vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům. Je tvořen nejen logem/logotypem samotným, souborem pravidel pro stanovení jeho užití v tzv. merkantilních tiskovinách společnosti- vizitky, dopisní papíry, obálky, desky, razítka, faktury - digitální komunikaci - emailové podpisy, PowerPoint, pozadí ploch OS - reklamních tiskovinách - prospekty, letáky, katalogy - případně ve webové prezentaci.

Tato pravidla firemního stylu bývají obsažena v grafickém manuálu. Ten tedy definuje jak přesnou podobu loga/logotypu, jeho varianty a pravidla užití, ale i firemní barvy, firemní typ písma případně další firemní grafické prvky, použití loga/logotypu na marketingových materiálech apod.odrážka LOGOodnázvy firem / produktů / reklamní slogany

Současně s vytvářením logotypu a corporate identity pro Vás můžeme zajistit vytvoření názvu firmy či produktů včetně reklamních sloganů. U zavedené firmy můžeme spolupracovat při znovuvytváření sloganu či hesel.